top of page
Metodologija za spremljanje delovne uspešnosti zaposlenih na kolektivni pogodbi
Metodologija za spremljanje delovne uspešnosti zaposlenih na individualnih pogodbah

Že leta 2004 smo na Ekonomski fakulteti z ekipo strokovnjakov pomagali zavarovalnici Adriatic razviti sodoben sistem variabilnega nagrajevanja, v katerega so bili vključeni vsi zaposleni in vsi vodje.

Reference na področju variabilnega nagrajevanja

 

Sistemi variabilnega nagrajevanja so eden ključnih vzvodov za obvladovanje vedenja zaposlenih-usklajevanje interesov managerjev in interesov podrejenih.  

bottom of page