top of page
The Reporting of Organizational Risks for Internal and External Decision Making
Identifying, Measuring and Managing Organizational Risks for Improved Performance

Smernice prikazujejo t.i. Risk Management Payoff Model, ki utemeljuje, da obvladovanje tveganj kot odziv na regulatorne zahteve (v ZDA, denimo, Sarbanes-Oxley Act 2002) ne vodi le v boljše obvladovanje stroškov, temveč tudi v druge otipljive donose: boljše delovne pogoje in zato večjo produktivnost, večji ugled, pravilnejšo alokacijo resursov in podobno. Preberite, zakaj in kako.

Smernice za poročanje o obvladovanju tveganj sistematično vodijo bralca preko ključnih korakov priprave notranjih in zunanjih poročil o obvladovanju tveganj.

Reference na področju obvladovanja tveganj

 

Tveganje je neogiben element v vsakem poslovnem procesu. Managerji morajo vzpostaviti sisteme, s katerimo bodo učinkovito identificirali in ocenjevali različne vrste tveganj--strateška (politična, družbena, okoljska, tehnološka idr.), operativna (finančna, kadrovska idr.), tveganja neskladnosti in tveganja v poročanju--te pa smiselno upoštevali pri strateških in operativnih odločitvah. To še posebej velja za investicijske odločitve. Adriana je z Marc J. Epsteinom razvila dvoje pomembnih smernic na tem področju. 

bottom of page