top of page
Making Sustainability Work: Studyguide with Review and Discussion Questions
Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts. 2nd ed. 

Marc J. Epstein in Adriana Rejc Buhovac sta napisala praktično knjigo za managerje, stratege, znanstvene raziskovalce, svetovalce na področju trajnostne naravnanosti in druge, ki imajo iskren interes, da se v podjetjij zgodi trajnostna preobrazba. Z naraščanjem ttrajnostne osveščenosti, tudi naravnanostjo evropske politike, je ta izdaja knjige še bolj aktualna. Knjiga je naprodaj v Konzorciju Mladinska knjiga.

Adriana in Tamara Bekefi sta pripravili tudi t.i. Study Guide to Making Sustainability Work--Second Edition, da bi bralci in uporabniki knjige enostavneje razumeli ključne poudarke posameznih poglavij in se znali spopasti s praktičnimi izzivi, ki se navezujejo nanje. Vodič lahko uporabljajo vrhnji managerji pri razvijanju trajnostnih strategij in politik, izvršni direktorji na višjih in srednjih nivojih, funkcijski managerji na svojih specifičnih področjih (varnost in zdravje pri delu, okoljski management, računovodstvo), pa tudi drugi praktiki, učitelji in študenti.

Članek na podlagi študije vodilnih ameriških podjetij utemeljuje, da so za uresničevanje trajnostnih strategij bolj pomembni neformalni managerski sistemi, kot so vodenje z zgledom in organizacijska kultura, kot managerska kontrola in nagrajevanje zaposlenih. Študija Marca J. Epsteina, Adriane Rejc Buhovac in Kristi Yuthas je nastala s podporo IMA’s Foundation for Applied Research (FAR).

 

http://www.imanet.org/resources-publications/strategic-finance-magazine/issues/April%202010

Če trajnostnih projektov ne načrtujemo z enako natančnostjo kot drugih projektov v podjetju, predvsem pa ob njihovem zaključku ne prikažemo družbenih, okoljskih ali ekonomskih učinkov in njihovih vplivov na poslovno uspešnost, njihovi vodje težko upravičijo potrebe po resursih. Še težje jih dobijo. V članku praktično ponazarjamo, kako se tega lotiti.

 

http://www.imanet.org/resources-publications/strategic-finance-magazine/issues/July%202014

Implementing Sustainability: The Role of Leadership and Organizational Culture
A New Day for Sustainability

Reference na področju družbene odgovornosti podjetij in trajnostnih strategij

 

Najboljših praks na področju družbene odgovornosti in trajnostne naravnanosti nimajo le podjetja, kot so Ben & Jerry's ali The Body Shop; danes so v ospredju velika multinacionalna podjetja, kot je GE ali Wal-Mart, ki v transformacijo poslovnih procesov vlagajo milijonske zneske in merijo družbene in okoljske učinke. To je bistveno, zgolj skrb in zavzetost za trajnost nista dovolj. Najsi bo motiv za večjo trajnostno naravnanost podjetij regulativa, pritiski različnih deležnikov ali dobiček, managerji in snovalci strategij morajo skrbno načrtovati družbene, okoljske in ekonomske učinke, jih dosledno meriti in o njih poročati. Le tako se bodo deležniki odzvali na trajnostno uspešnost, podjetje pa bo imelo poslovne koristi.

 

Adriana na področju trajnostnih strategij sodeluje z uglednimi ameriškimi raziskovalci in strokovnjaki, Marc J. Epsteinom (Stanford, Harvard Business School, Rice University), Kristi Yuthas  (Portland State University) in Tamaro Bekefi (Daedalus Strategic Advising) 

bottom of page