top of page

Reference na področju razvijanja strategij

Adriana je sodelovala s številnimi podjetji doma in v tujini, nepridobitnimi organizacijami in drugimi združbami (občine, ministrstva, visokošolski zavodi)

Strategija razvoja Skupine Union hoteli 2018 - 2020
Trajnostno poročanje za zunanje in notranje deležnike

Matej Rigelnik

Mojca Markizeti

 

Trajnostna strategija M Sora Mizarstvo 2018 -2020

Aleš Ugovšek

Strategija razvoja SIBO G. 2018 - 2020

Boštjan Šifrar

Strategija razvoja 2017 - 2020

Rok Uršič

Razvijanje strategije razvoja družbe SID PKZ 2017 - 2020 ; revizija strategije 2018 - 2020

Igor Pirnat

Strategy cascading 

Sonja Špoljarič

Usposabljanje vodij za ciljno vodenje in izdelava priročnika za ciljno vodenje

Maja Usenik

Radeče Papir Nova Strategy 2016-2020 and strategic PMS

Marco Castiglioni

Radeče Papir Nova
phone:+386 3 56 80 301
 

 

Bankart d.o.o.
Strategy 2016-2020
Trajnostna strategija Talum d.d. 2018 - 2020

Matej Ernecl

Strategija razvoja Sanofi Genzyme CEE

Nermina Čolić

Strategija razvoja 2017 - 2020

Maja Lotrič

Izzivi razvijanja in uresničevanja strategij

Jože Kaligaro

Usklajevenje merljivih ciljev na vseh vodstvenih ravneh

Ingrid Maršič

Iskratel - 
Cascsading strateških ciljev

Ivan Papič

FELU Strategy 2016-2020

Prof. dr. Metka Tekavčič, Dean

University of Ljubljana, Faculty of Economics

Kardeljeva ploščad 17,

1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: +386 1 5892 402

http://www.ef.uni-lj.si/

Medex d.d.
Strategy 2016-2020

Aleksander Kurtevski, CEO

Bankart, procesiranje plačilnih instrumentov, d.o.o.

phone:+386 1 583 41 00

info@bankart.si
www.bankart.si

 

NLB Sektor za mala podjetja Strategy 2016-2020

phone:+386 1 477 20 00

info@nlb.si

www.nlb.si

NLB Corporate integrity and compliance
Strategy 2016-2018

Rok Praprotnik,

phone:+386 1 477 20 00

info@nlb.si

www.nlb.si

Občina Log - Dragomer
Strategija razvoja občine 2016-2025

Simon Strgar

NLB Vita
Strategy 2016-2020

dr.Barbara Smolnikar

Adria Tehnika Strategy 2015-2017

Maksimiljan Pele, CEO

Adria Airways Tehnika
phone:+386 4 259 4257
mobile:+386 31 363 215
maks.pele@aateh.si

 

Aleša Kandus, CEO

Medex d.d.
phone:+386 1 475 75 11
alesa.kandus@medex.si

 

Halcom d.d.
Business strategy 2016-2018

Marko Valjavec Ph.D., CEO

Halcom d.d.
phone:+386 1 200 33 40
info@halcom.si

www.halcom.si

ISACA Slovenia
Strategy 2016-2020

ISACA Slovenija

phone:+386 40 327 279

tajnik@isaca.si
www.isaca.si

 

NLB Private banking Strategy 2016-2020

Lotti Natalija Zupančič, Direktorica privatnega bančništva

phone:+386 1 476 23 66

lotti.zupancic@nlb.si

www.nlb.si/privatno-bancnistvo

Skupna pokojninska družba 
Strategy 2017-2020

Dino Šterpin

NLB Področje ključnih komitentov
Strategy 2016-2018

Andrej Lasič

Novo Nordisk Slovenia Strategy 2013-2015
Vzajemna, Mutual Health Insurance Company Strategy 2012-2014

Anja Šalehar, managing director

Novo Nordisk d.o.o.

Šmartinska cesta 140

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 810 8700

Email: info@novonordisk.si

http://www.novonordisk.si/

Katja Jelerčič,

Vošnjakova 2,
1000 Ljubljana
T: +386 1 471 87 00
F: +386 1 471 88 51
E: info@vzajemna.si

 

bottom of page