top of page

Dejavnosti

Razvijanje inovativnih strategij je svojstven izziv, toda uresničevanje strategij je veliko težje. Zakaj? Ker strategije uresničujejo običajno tisti, ki jih niso razvijali, in so zato zanje manj zavzeti. Da bi rešili ta izziv, moramo premišljeno načrtovati proces razvijanja strategije,  zagotoviti visoko usklajenost strategije, organiziranosti, organizacijske kulture, merjenja uspešnosti in nagrajevanja zaposlenih. Na vseh teh področjih nudimo pomoč. Razvijte svojo strategijo z metodami, ki zagotavljajo visoko stopnjo poistovetenja in zavzetosti vseh zaposlenih, ter razvijte takšne kontrolne sisteme in sisteme nagrajevanja, da bodo zaposleni osredotočeni na ključne dejavnike uspeha.
Trajnostne strategije in družbena odgovornost podjetja

Z vedno večjo dovzetnostjo managerjev do družbenih, okoljskih in ekonomskih izzivov ter interesov različnih deležnikov podjetja iščejo načine, kako postati bolj trajnostno odgovorna. Bodite med prvimi slovenskimi podjetji, ki bodo trajnostno naravnanost izkoristila kot vzvod za pridobitev konkurenčne prednosti.

Obvladovanje tveganj, skladnost poslovanja in poslovna etika

Skladnost s predpisi in s tem ogibanje poslovni škodi je običajno glavni vzvod, ki managerje spodbuja k identifikaciji in ocenjevanju tveganj. Toda obvladovanje tveganj ustvarja tudi otipljive poslovne koristi na prihodkovni strani. S strokovnjaki vam bomo pomagali identificirati, oceniti in obvladovati poslovna, okoljska, družbena in politična tveganja ter povečali vašo uspešnost.

Usklajenost nagrajevanja zaposlenih in strategije
Sistemi nagrajevanja zaposlenih so eden ključnih vzvodov za uresničevanje strategij in usklajevanje interesov zaposlenih z interesti managerjev in lastnikov. Gradimo na najboljših poslovnih praksah v svetu. Pomagali vam bomo razviti tak sistem variabilnega nagrajevanja zaposlenih, ki bo vedenje zaposlenih uskladil s strateškimi cilji.
HRM ROI, IT ROI
 
 
Vlaganje v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih ter informatizacijo, digitalizacijo poslovanja pogosto poteka precej spontano, z inercijo--kar počno drugi, moramo tudi mi. Razvili smo metodologije za merjenje donosnosti vlaganj v zaposlene oziroma IT, s katerimi boste bolj premišljeno izvajali tovrstne investicije. Znali boste napovedati pričakovano donosnost teh vlaganj in izračunali neto koristi.

 

REFERENCE
Razvijanje strategij po metodi Balanced Scorecard 3. generacije

Pomagali vam bomo razviti edinstvene, toda na bistvene izzive osredotočene inovativne strategije. Sodelovali smo s številnimi podjetji in drugimi združbami v Sloveniji in tujini. Strategije razvijamo po eni v svetu najbolj priznanih metod, Balanced Scorecard 3. generacije, ki jo je zasnovalo angleško svetovalno podjetje 2gc Active Management. Ta metoda je bistveno bolj učinkovita od predhodnih generacij metode Balanced Scorecard in tudi drugih metod. Je zelo funkcionalna. 

 

bottom of page